Regulamentul Grădinițelor Waldorf

Descarcă aici versiunea PDF.

Principii pedagogice pentru copiii din grădiniţele Waldorf

Pedagogia Waldorf, implicit învăţământul preşcolar de tip Waldorf se bazează pe cunoaşterea legilor evoluţiei omului, dorinţa de a favoriza sănătatea corporală şi sufletească a acestuia, angajarea socială în contextul cultural artistic.

Ea are la bază antropologia Rudolf Steiner, care aşează grădiniţa Waldorf ca instituţie, pe principiul fundamental „omul învaţă să fie om numai de la oameni”.

În procesul de educaţie părinţii şi educatorii trebuie să aibă permanent în vedere legităţile fundamentale care caracterizează această perioadă şi care asigură dezvoltarea armonioasă a copilului.

Una din legităţile amintite mai sus este aceea că, copilul învaţă prin forţa imitaţiei. El aduce cu sine din lumile spirituale un devotament plin de încredere, care unit cu forţa de voinţă, specifică vârstei, va face ca el să se armonizeze prin forţa imitaţiei.

Gesturile noastre, ţinuta, imaginile oferite, dar şi forma gândurilor noastre vor fi imitate.

O altă legitate: copilul este o unitate – simţire, voinţă, gândire.

Forţele care duc la creştere şi forţele care acţionează în înţelegere sunt aceleaşi. Împovărând de timpuriu memoria copilului cu noţiuni, îi secătuim forţele de creştere şi îi limităm fantezia pe care se sprijină întreaga dezvoltare individuală a copilului.

Omul învaţă să fie om numai de la oameni. Cel mai important pentru copil este contactul uman şi perceperea directă. Copilul îşi va putea dezvolta calităţile omeneşti: individualitatea, comunicarea, libertatea în voinţă, capacitatea de judecată.

Contactul uman în care pot fi exersate calităţile morale ca respectul, veneraţia, iubirea, altruismul conştient, dezvoltă în copil încrederea în propria-i existenţă. În viaţa interioară aceasta se dovedeşte a fi izvorul de nepătruns al siguranţei lăuntrice şi al echilibrului sufletesc.

Înlocuirea contactului uman cu televizorul, sisteme audio-video, calculator, la această vârstă condamnă copilul la pasivitate.

Copilul este în relaţie cu lumea, prin organele de simţ. Atenţie deci la calitatea mâncării, respiraţiei, aerului, culorilor, obiectelor şi a tot ce înconjoară copilul, premiza esenţială pentru o dezvoltare sănătoasă a acestuia. Respiraţia sănătoasă nu se referă numai la aer, ci şi la ritm sănătos de viaţă.

Tot ce abundă în existenţa copilului, jucăriile finite, dulciurile, obiecte tehnice, slăbesc siguranţa şi încrederea, făcându-l capricios, chiar agresiv şi îi diminuează capacitatea de concentrare.

Agresivitatea copilului este imaginea exterioară a ceea ce este în sufletul lui.

Dezvoltarea cere timp. În educaţie o treaptă se clădeşte peste alta. Trebuie să acţionăm nu după principii generale elaborate în raport de vârstă ci în funcţie de dezvoltarea copilului, de ceea ce-i este lui specific.

Până la şapte ani trebuie să aducem ceva copilului prin „a face” şi nu prin a-l învăţa la nivel noţional. El nu trebuie tratat niciodată ca un mic adult. Inteligenţa copilului la aceată vârstă este una practică, ea stă în mâini şi nu în cap. Modul în care cunoaşte lumea se realizează prin aceea că se uneşte cu ea în joc. Pentru copil jocul este sfânt.

Steiner spune: „Jocul trebuie transformat în învăţare şi nu invers, pentru că jocul are o seriozitate sfântă care trebuie păstrată în învăţare”.

Apăraţi copilăria de experienţe, de precocitate, de copleşirea simţurilor, de tot ceea ce poate dăuna fanteziei copilului, de ceea ce dezvoltă frica, agresivitatea şi nesiguranţa.

Copilăria este izvorul unei sănătăţi corporale a forţei sufleteşti, a găsirii individualităţii şi a deschiderii spre social. A primii şi a da dragoste este un act de cultură specific uman care este preluat în imitaţia copilului.

Reguli

Se evită la această vârstă atăt o îndrumare autoritară dăunătoare cât şi o îndrumare neautoritară, deoarece predispoziţiile şi capacităţile copilului mic se dezvoltă într- un contact strâns legat de om, lucruri şi evenimente.

Activităţile care se desfăşoară duc la o dezvoltare armonioasă fiind legate de muzică, euritmie, dezvoltarea vorbirii, jocuri ritmice, modelaj, desen, pictură, activităţi gospodăreşti şi de grădinărit.

Părinţii care tind către o activitate a copiilor în afara programului sunt rugaţi să discute cu educatoarea, (învăţarea cititului, scrisului şi socotitului, şcoala de muzică, sport, limbi străini etc.).

O condiţie de bază a activităţii grupei o constituie munca comună cu părinţii, prin întâlniri, cursuri şi conferinţe. Participarea părinţilor la astfel de acţiuni este privită ca o condiţie în interesul unei munci plină de sens cu copiii.

Neparticiparea frecventă la întâlnirile cu părinţii, în cadrul carora sunt discutate aspecte importante legate de buna desfăşurare a activităţii la grupă, va fi considerată lipsă de interes a părintelui faţă de activitatea pe care o are copilul în gradiniţă şi poate duce la încetarea colaborării cu familia copilului.

Activitatea pedagogică a educatoarei include şi vizite la domiciliul copiilor şi discuţii personale, în funcţie de situaţia concretă.

Înscrierea copiilor se realizează în urma unei discuţii între educatoare şi părinţi, cu prezenţa copilului. În această discuţie educatoarea urmăreşte interesul părintelui pentru sistemul Waldorf, disponibilitatea acestuia de a colabora şi participa la activităţile cu părinţii (întâlniri, munca voluntară, pregătirea sărbătorilor, bazar, etc.) şi felul în care copilul relaţionează cu educatoarea şi spaţiul grădiniţei.

În urma analizării informaţiilor primite la interviu, copilul va fi admis în gradiniţă numai cu acordul Consiliului Educatoarelor şi în funcţie de numărul de locuri de la grupă, de către Legea Învăţământului 1/2011, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preşcolar O.M.E.C.S. nr. 5079/2016

În urma interviului se face selecţia copiilor ţinând cont de câteva criterii:

 • copilul să aibă vârsta de 3 ani împliniţi şi să-şi poată exprima propriile nevoi;
 • pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă;
 • copiii cadrelor didactice Waldorf au prioritate;
 • la formarea grupei se are în vedere numărul de fete şi băieţi, dar si vârsta copiilor şi distribuirea lor pe grupele de vârstă;
 • părinţii să cunoască sistemul de învăţământ Waldorf, să aleagă programul în cunoştinţă de cauză;

După începera anului şcolar se acordă şase săptămâni timp de probă pentru adaptarea noilor copii. În cazul în care copilul nu se adaptează, părinţii sunt rugaţi să caute o altă formă de învăţământ.

La înscriere sunt necesare:

 • cerere de intenţie (se poate descărca de pe situl şcolii, sau de la seretariat)
 • copie după certificatul de naştere al copilului,
 • copie după cărţile de identitate ale părinţilor,
 • fişa medicală (copie),
 • fişa cu vaccinurile făcute (copie),
 • o poză a copilului (opțional)
 • chestionar pentru părinţi
 • aviz epidemiologic.

Programul zilei este între orele 8.00 – 17.00.

Sosirea copiilor în grădiniţă nu va fi mai târziu de 08.30, când se serveşte micul dejun. Întârzierea copiilor după această oră perturbă activitatea grupei, iar copilul nu se poate adapta ritmului zilei. Doar în situaţii speciale, care vor fi anunţate din timp, copiii sunt primiţi după ora 09.00.

În cazul în care copilul va lipsi de la program va fi anunţată din timp educatoarea, până cel târziu la ora 8:00.

La sosirea în grădiniţă, copilul este însoţit până la intrarea în sala de grupă, unde va fi preluat de către educatoare sau îngrijitoare.

Pentru asigurarea unor reguli igienico-sanitare şi păstrarea unui spaţiu curat şi sănătos, părinţii nu au acces în sala de grupă şi în dormitor.

Fiecare copil va avea un săculeţ, cu numele, în care să-şi păstreze hainele. Pentru grupă, se recomandă haine comode şi papuci de schimb, iar pentru curte haine adecvate care se pot murdări. După schimbarea hainelor, acestea vor fi puse în săculeţi, pentru a păstra ordinea şi a nu fi confundate.

Se iese afară zilnic, indiferent de condiţiile meteo.

Fiecare copil are nevoie de un şorţuleţ de bucătărie şi o cămăşuţă/halat pentru pictură, pe care va fi scris, de asemenea, numele copilului.

Jucăria care poate însoţi copilul la program să fie doar din material moale (pluş, lână) neelectronice şi va rămâne în dormitor până când,copilul, va veni la culcare. Jucaria va ramane la dormitor tot anul sau o perioada cat mai lunga de timp; nu se schimba zilnic sau saptamanal.

La gradinita sunt primiti doar copiii sanatosi; cei bolnavi sau aflati sub tratament vor fi tinuti acasa. Educatoarele nu isi asuma responsabilitatea administrarii tratamentelor medicamentoase.

În timpul programului de grădiniţă, copiii vor putea aduce mâncare de acasă, doar cu acordul educatoarei şi dinainte stabilit.

Pentru discuţiile individuale cu părinţii, se va stabili o zi pe săptămână împreună cu educatoarele grupei. Părinţii care vor dori aceste discuţii sunt rugaţi să anunţe cu o săptămână înainte. În funcţie de aceste anunţuri se va face o programare.

Cheltuielile pentru buna desfășurare a grădiniţei se achită anticipat în ultima săptămâna a lunii, pentru luna următoare, la caseria fundaţiei pentru grădinița din cadrul liceului sau a grădiniței în cazul structurii.

Acest regulament a fost întocmit în scopul aducerii la cunoştinţa părinţilor a principiilor şi regulilor de bună funcţionare.

Înţelegerea şi semnarea acestui regulament înseamnă acceptarea acestuia de către părinţi.