Grădiniță

Acte necesare înscrierii la grădiniță

  • Dosar plic
  • Copia certificatului de naștere al copilului
  • Copie după cartea de identitate a părintelui
  • Acte doveditoare a îndeplinirii criteriilor generale (certificat de handicap, certificat de deces părinte, adeverință frate înmatriculat în Liceul Waldorf) – dacă este cazul

Documente

Cereri