Fundația Educație pentru Libertate

 3,5% pentru FEpL

  • Puteți susține pedagogia Waldorf donând 3,5%  pentru Fundația Educație pentru Libertate
  • Formularul unic D230 pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual datorat pe venituri din salarii pentru 2020 poate fi descarcat din linkul de mai jos. Datele fundatiei noastre sunt deja completate. Mai trebuie completate datele personale şi în funcţie de alegerea dvs bifaţi sau nu, opţiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani. Având în vedere că se pot direcţiona sume pentru mai multe ONG-uri, va trebui de asemena completat şi procentul din impozit care se direcţionează către fundaţia noastră şi care poate fi ca urmare cel mult 3,5%.  Declaraţia se completeaza doar dacă nu aţi optat anul trecut pentru distribuire pe 2 ani. Dacă dețineți semnatură electronică puteți semna și trimite cererea online. Cine nu deține semnatură electronică va trebui să listeze documentul și să semneze olograf, apoi poate fi depus
   • la unitatea fiscală de care aparțineți fie la registratură, fie pe poștă cu confirmare de primire;
   • la sediul fundației în original
   • scanat pdf pe mailul fundației.

Datele fundației pentru direcţionarea sumei de 3,5% din impozit sunt:
FUNDATIA EDUCATIE PENTRU LIBERTATE
cod fiscal 22284914
cont bancar RO72BTRL01301205S42541XX

 • Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe mail la adresa fundația_epl@yahoo.com la telefon 0725-535036 Anca Pop

Direcționarea a 3,5% din impozit se poate face pentru urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formular 3,5%
Formular 3,5% pentru semnătură electronică

Programe-proiecte actuale

 • Programul educațional LEONARDO: activități artistice-practice extracurriculare adresate copiilor și tinerilor (permanent)
 • Cursul de formare continuă/dezvoltare profesională „Introducere în pedagogia Waldorf” (în limba maghiară) (prima ediţie s-a derulat în anul şcolar 2011-2012)

Proiecte derulate

Colaborări, parteneriate