Fundația Educație pentru Libertate

2% respectiv 3,5% pentru FEpL

    • Puteți susține pedagogia Waldorf donând 2% (ianuarie-martie) respectiv 3,5% din aprilie 2019 pentru Fundația Educație pentru Libertate (listarea sau completarea se poate face elecronic descărcând formularul pe computerul dumneavoastră și deschizându-l cu Acrobat Reader)
    • Pentru anul 2019 vă rugăm

 fie să completați două formulare separat ( Formularul 230 pentru 2% se completează ca și în anii anteriori pentru venituri din salarii și din pensii iar pentru formularul 230 pentru 3,5% vă rugăm să citiți informațiile atașate.
 fie formularul unic pentru direcționarea sumei reprezentând și 2% și 3,5 % din impozitul anual pe venit pentru 2019, doar ca acesta poate fi completat doar pe calculator. Se completeazăîntâi datele personale, apoi se alege 2% pentru ian-mar 2019 și se completează datele fundației (FUNDATIA EDUCATIE PENTRU LIBERTATE, cod fiscal 22284914, cont bancar RO72BTRL01301205S42541XX). Apoi se adaugă destinație și se completează pentru 3,5% pe apr-dec 2019, se introduc din nou datele fundației. La final se valideaza formularul din butonul de la începutul formularului (stanga-sus). Cine are semnatura electronică poate semna și trimite cererea online. Cine nu deține semnatură electronică va trebui să listeze documentul și să semneze olograf, apoi poate fi depus la registratura unității fiscale, pe poștă, la sediul fundației în original sau scanat pdf pe mailul fundației așa cum am explicat în fișierul informații pentru completare D230.

    • Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați

– pe mail la adresa fundația_epl@yahoo.com
– la telefon 0725-535036 Pop Anca
– la casieria fundației in perioada 18-21 mai, între orele 08 – 12 -Török Andrea 0725-535034

Formular 2%
Formular 3,5%
Formular 2%-3,5% care poate fi completat doar pe calculator
Informații pentru completarea D230

Programe-proiecte actuale

  • Programul educațional LEONARDO: activități artistice-practice extracurriculare adresate copiilor și tinerilor (permanent)
  • Cursul de formare continuă/dezvoltare profesională „Introducere în pedagogia Waldorf” (în limba maghiară) (prima ediţie s-a derulat în anul şcolar 2011-2012)

Proiecte derulate

Colaborări, parteneriate