Despre

Denumire

Liceul Waldorf Cluj-Napoca

Sediu

Centrul Educaţional Comunitar Waldorf
400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Structura Grădiniţa Waldorf cu Program Prelungit:
400463 str. Anatole France nr.14
tel.: +40 264 442073

Anul înfiinţării

1992 (grupele de grădiniţă: 1990)

Statut

Instituţie de învăţământ de stat, alternativă educaţională recunoscută de M.E.C., cu secţie română şi maghiară, cu grupe de grădiniţă.

Program pedagogic, curriculum

Curriculum-ul Waldorf din România (aprobat prin OMEN 5393/2000, OMEC 5290/2001, OMEN 4825/2014, OMENCS 5010/2016), intregit de oferta pedagogică a şcolii.

Director

prof. Mariana Grigorovici

Director adjunct

prof. Szabó Mária

Coordonatori secția maghiară

prof. Kun Réka, prof. Papp Emese, prof.László-Bakk Áron-István, prof. Mázsa Beáta,
prof. Staharoczky Veronika

Contact

Secretariat (relaţii cu publicul: Dolha Theodora):
tel.:/fax: +40 (264) 455560; 0787 877098
(luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14)

Relații despre secția maghiară tel. 0724781614 (luni-vineri între orele 8-17)

liceulwaldorf.cluj@yahoo.com

Angajații Liceului Waldorf

Personal Liceul Waldorf 2020-2021

Programarea consilierii părinților

Consiliere părinți-Liceul Waldorf 2020-2021

Fundaţia care sprijină şcoala

Fundaţia „Educaţie pentru libertate”
400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12
Tel./fax: +40 264 455560
GSM: +40 725 535036

Email
fundatia_epl@yahoo.com

Asociația care sprijină Grădinița Waldorf

Asociația pentru Promovarea Pedagogiei Waldorf
400463 str. Anatole France nr.14-16
telefon: +40 264 442073

Pedagogia Waldorf în România

Statut: pedagogie alternativă în cadrul sistemului de învăţământ de stat, care funcţionează pe baza legii 84/1995 şi Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 283/1993, cu plan de învăţământ propriu, aprobat de minister.
Forul de reprezentare la nivel naţional: Federaţia Waldorf din România (www.waldorf.ro)