8-9 iunie conferințe și discuții cu Anton Kimpfler (Germania)