EVENIMENTE – APRILIE 2011

1 aprilie: Lansarea proiectului “Școala mea – natura mea”, ediția a II-a, printr-o clacă de curățenie și pregătire a terenului pentru plantări. în cadrul proiectului care se desfășoară în perioada 1 aprilie-31 august 2011:
– se va amenaja un spațiu verde de aprox. 1.800 mpse va însămânța iarbă și se vor planta 180 arbuști

– se vor amenaja cca. 200 ml de alei 2 locuri de odihnă, cu mobilier din lemn ca și în restul curții;
– se va amenaja platforma de depozitare lăzile de compost.

Proiectul este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România.


8-15 aprilie: plantări de primăvară în curte.

29 aprilie-1 mai: a avut loc cursul de perfecționare a profesorilor de matematică din alternativa Waldorf, organizat de Federația Waldorf din România în colaborare cu Liceul Waldorf Cluj-Napoca.