Fundația Educație pentru Libertate

2% pentru FEpL

 • Puteți susține pedagogia Waldorf donând 2% pentru Fundația Educație pentru Libertate (completarea se poate face elecronic descărcând formularul pe computerul dumneavoastră)

  Programe-proiecte actuale

  • Programul educațional LEONARDO: activități artistice-practice extracurriculare adresate copiilor și tinerilor (permanent)
  • Cursul de formare continuă/dezvoltare profesională „Introducere în pedagogia Waldorf” (în limba maghiară) (prima ediţie s-a derulat în anul şcolar 2011-2012)

  Proiecte derulate

  Colaborări, parteneriate

   • Curs de introducere in pedagogia Waldorf, 17-21 iulie 2017
   • Cursul de perfecţionare „Metodica predării matematicii la gimnaziu şi la liceu”.Organizatori: Federaţia Waldorf din România, Internationale Assoziation für Waldorfpedagogik (4-8 februarie 2008)
   • „Mesajul tău pentru Europa”. Organizatori: Consiliul Tineretului din România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale/ANPCDEFP (3 octombrie 2008)
   • Participare la proiectul Siguranţa copilului. Siguranţa cetăţeanului. Siguranţa comunităţii”. Organizator:  Fundaţia pentru parteneriat comunitar ADERARE  (februarie-mai 2009)   
   • „Olimpiada Greacă”. Organizator: Liceul Waldorf (aprilie-mai 2009, mai 2013)
   • Microproietul „Viaţa sănătoasă – prin educaţie sănătosă” (aprilie 2011-iunie 2012)
   • Lets Do It Romania (ediţiile 2010, 2011, 2012)
   • Proiectul „Educaţie eco-civică de la copii la părinţi” (2011-2012). Organizator: Asociaţia AIM ON
   • Simpozionul național al cadrelor didactice Waldorf (2011,2012, 2013). Organizator: Federația Waldorf din România, Liceul Waldorf Cluj-Napoca.
    PENTRU DETALII PRIVIND PROGRAMELE-PROIECTELE DERULATE, VĂ RUGĂM CONSULTAȚI RAPOARTELE NARATIVE ANUALE:
   • Raport narativ 2008
   • Bilanț 2008
   • Raport narativ 2009
   • Bilanț 2009
   • Raport narativ 2010
   • Bilanț 2010
   • Raport narativ 2011
   • Bilanț 2011
   • Raport narativ 2012
   • Bilanț 2012
   • Raport narativ 2013
   • Bilanț 2013
   • Raport narativ 2014
   • Bilanț 2014
   • Raport narativ 2015
   • Bilanț 2015
   • Raport narativ 2016
   • Bilanț 2016
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone