Proiecte / Programe

Programe-proiecte actuale

 • Programul educațional LEONARDO: activități artistice-practice extracurriculare adresate copiilor și tinerilor (permanent)

 • Cursul de formare continuă/dezvoltare profesională „Introducere în pedagogia Waldorf” (în limba maghiară) (prima ediţie s-a derulat în anul şcolar 2011-2012)

Proiecte derulate

Colaborări, parteneriate

 • Curs de introducere in pedagogia Waldorf, 17-21 iulie 2017
 • Cursul de perfecţionare „Metodica predării matematicii la gimnaziu şi la liceu”.Organizatori: Federaţia Waldorf din România, Internationale Assoziation für Waldorfpedagogik (4-8 februarie 2008)
 • „Mesajul tău pentru Europa”. Organizatori: Consiliul Tineretului din România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale/ANPCDEFP (3 octombrie 2008)
 • Participare la proiectul Siguranţa copilului. Siguranţa cetăţeanului. Siguranţa comunităţii”. Organizator:  Fundaţia pentru parteneriat comunitar ADERARE  (februarie-mai 2009)   
 • „Olimpiada Greacă”. Organizator: Liceul Waldorf (aprilie-mai 2009, mai 2013)
 • Microproietul „Viaţa sănătoasă – prin educaţie sănătosă” (aprilie 2011-iunie 2012)
 • Lets Do It Romania (ediţiile 2010, 2011, 2012)
 • Proiectul „Educaţie eco-civică de la copii la părinţi” (2011-2012). Organizator: Asociaţia AIM ON
 • Simpozionul național al cadrelor didactice Waldorf (2011,2012, 2013). Organizator: Federația Waldorf din România, Liceul Waldorf Cluj-NapocaPENTRU DETALII PRIVIND PROGRAMELE-PROIECTELE DERULATE, VĂ RUGĂM CONSULTAȚI RAPOARTELE NARATIVE ANUALE:
 • Raport narativ 2008
 • Raport narativ 2009
 • Raport narativ 2010
 • Raport narativ 2011
 • Raport narativ 2012
 • Raport narativ 2013
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone