Scopul

Scopul Fundaţiei „Educaţie pentru Libertate” este sprijinirea Liceului Waldorf din Cluj-Napoca, realizarea proiectului de construcţie a unui complex şcolar preuniversitar Waldorf în Cluj-Napoca şi promovarea pedagogiei Waldorf prin susţinerea pluralismului educaţional, cultural şi a dimensiunilor europene în învăţământ.

Obiectivele şi direcţiile de activitate

Obiectivele şi direcţiile de activitate ale Fundaţiei sunt:

  • contribuţia la realizarea şi susţinerea unui cadru spiritual, social, instituţional şi material care să sprijine pluralismul în educaţie şi dimensiunile europene în învăţământ, cadru în care şi alternativa educaţională Waldorf se regăseşte şi se poate dezvolta;
  • derularea şi sprijinirea de programe, proiecte sau activităţi educaţionale, pedagogice, culturale, de formare continuă, în acord cu scopul Fundaţiei;
  • organizarea şi sprijinirea de stagii de formare iniţială şi continuă şi perfecţionare în pedagogia Waldorf;
  • sprijinirea activităţii educaţionale, a cadrelor didactice, elevilor, personalului auxiliar prin acordarea de donaţii, burse, premii, de ajutoare sociale;
  • colaborarea cu instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate, cu personalităţi în domeniu;
  • atragerea de surse financiare interne şi externe, în condiţiile legislaţiei în vigoare, administrarea şi gestionarea lor în vederea realizării scopului şi obiectivelor Fundaţiei
  • editarea şi publicarea de cărţi, reviste, publicaţii multimedia, materiale de informare şi promovare;
  • infiinţarea, organizarea şi sprijinirea de instituţii cu profil educaţional sau entităţi de învăţământ, bazate pe pedagogia Waldorf, în condiţiile legii;
  • participarea la asigurarea infrastructurii Liceului Waldorf din Cluj-Napoca.


EVENIMENTE

Informații admitere la liceu

Curs de introducere in pedagogia Waldorf 17-21 iulie 2017:
Invitatie
Program curs
Formular de inscriere
Probe de aptitudini

Informatii inscriere liceu 2017


Lyceum:
Informatii liceu
Cerere intentie înscriere Liceu

Plan de dezvoltare institutionala
PDI WALDORF 2015-2020.pdf

Tabara DE ARTA 2016
FISA but inscriere (RO) is a guarantor sheet (EN)


Pregatire DASCALI
Invitation curs educatoare formular inscriere curs de educatoare
Scoala:
Regulament de ordine interioară Regulament Şcoala după Scoala Procedura înscriere cls. preg. Procedura transfer Cerere intention înscriere cls. preg. Cerere Intentia transfer Cerere înscriere străinătate  Locuri Libere Scoala Waldorf Gimnaziala Procedura Selecta dascăli Cerere intention dascăliGRĂDINIŢA:

MAGYAR TAGOZAT:

Táskaposta - 2017. május 24.
Táskaposta - 2017. márc. 27.

Táskaposta - 2017. febr. 27.

Táskaposta - 2017. jan. 16.
Táskaposta - 2016. nov. 28.

Táskaposta - 2016. okt. 28. 
Táskaposta - 2016. szept. 28.

Táskaposta - 2016. május 31.

Táskaposta - 2016. ápr. 20.

Táskaposta - 2016. jan. 20.

Kikelet - 2016. június 17.
Kikelet - 2016. márc. 15. 

Kikelet - 2015. okt. 21.
Szülők Kézikönyve
Oktatási ker
etszerződés (román nyelvű)
Szülői vállalás (román nyelvű)


ISKOLA:

Házirend (román nyelvű)
Napközi szabályzata


ÓVODA:

Működési szabályzat